TIEDOTE 6/2015 (7.12.2015)

1. VESIVEHMAAN LENTOKENTÄLLE LIIKKUMIS- JA OLESKELURAJOITUS


Sisäministeriö on tehnyt 18.11.2015 asetukseen no. 1104/2013 muutoksen no. 1348/2015, jossa mm Lahti-Vesivehmaan lentokenttä on lisätty liikkumis- ja oleskelurajoituksen kohteeksi. Alue ei kuulu siihen kokonaisuudessaan, vaan se koskee avointa lentokenttäaluetta, alkuperäisen hakemuksemme tarkoittamalla tavalla.

Liikkumis- ja oleskelukieltorajoitus ei koske:

- tavanomaista lupien mukaista ilmailu- ja lentotoimintaa ja siihen sisältyvää liikkumista tarvittaessa myös ajoneuvoilla,
- luvan erikseen saaneita (luvan antaja on lentopaikan ylläpitäjä/lentokentän päällikkö),
- lentokoneiden siirtoa maassa tai lentokoneiden huoltotoimintaan liittyvää ajoa
- lentokentän ylläpitoa,
- viranomaistoimintoja
- lentokentän reuna- tai pelastusteitä (ml. Lentotien yksityistie)

Liikkumis- ja oleskelurajoituksen rikkominen aiheuttaa jo sellaisenaan Poliisilain 9. luvun 8.§ mukaisen sakkorangaistuksen. Mikäli luvattomasta toiminnasta on aiheutunut vahinkoa, se käsitellään asiasta riippuen rikoksena tai korvausvaatimuksiin johtavana asiana.

Tarkoituksena on parantaa lentoturvallisuutta, suojata omaisuutta (mm. asematasolla) sekä täsmentää lentokentällä luvattoman liikkumisen vastuukysymyksiä. Normaaliin ilmailutoimintaan rajoitus ei vaikuta. Alueen rajat tullaan merkitsemään kyltein ensi keväänä.

Karttaliite2. HINNASTO 2016

Hinnat ovat samat kuin kuluvanakin vuonna. Lisäyksenä on kuitenkin mahdollisuus vuokrata oma pysäköintiruutu koko kaudeksi (huhti-lokakuu 2016). Kts tarkemmin ylävalikon HINNAT –kohdasta.3. MUUTOKSIA TOIMINTAOHJEISSA

Lentopaikan toimintaohjeita on päivitetty:

- Edellä mainittu liikkumis- ja oleskelurajoitus on lisätty tekstiin (johdanto-osaan sekä 5. kohtaan, lentokentällä liikkuminen).
- Liittymätien siirtyminen erilliselle tiekunnalle (toimintaohj. 8. kohta)
- Lisäksi on tullut voimaan ilmailumääräys OPS M1-32 lennokkeja ja kauko-ohjattavia lennokeita koskien. (kts toimintaohjeiden 14. kohta sekä OPS M1-32 määritelmät)