Tiedote 1/2015 (2.1.2015)1.    Hinnasto vuodelle 2015

Uusi hinnasto vuodelle 2015 on näillä sivuilla, valikon ”hinnat” takana. Säätiön hallituksen linjauksen mukaan avustusten suhteellista osuutta ja riippuvuutta niistä on pienennettävä. Kuntien heikentynyt talous on uhka myös meille ja siksi halutaan omaa rahoitusta käyttömenojen osalta selkeästi vahvistaa. Kaikkia hintoja on korotettu niiden oltua jo muutaman vuoden samoina; moottori- ja ultrakevytlentokoneiden vuosimaksu (kotikenttämaksu), lennonvalmistelutilan käyttömaksu (avaimen haltijoille) sekä purjelento-, laskuvarjo- ja liidinlentojen kertamaksu.

Lennonvalmistelutilan avaimen vuosimaksu laskutetaan nyt alkuvuoden aikana. Jos joku katsoo, ettei enää tarvitse avaintaan, niin ilmoitus asiasta jukka.salokannel(at)pp.inet.fi tai puhelin 044 700 2964. Avain ”torniin” suljetaan eikä laskuakaan vuodelta 2015 tule. Ne, joilla on avain pelkästään ”torniin”, luovuttavat avainlätkänsä pois sovittavalla tavalla. Toimi heti jos olet luopumassa avaimestasi lennonvalmistelutilaan. Vesis-klubitilan osalta Vesis ry tiedottaa jäsenilleen erikseen, mikäli tarvetta ilmenee.

2.    Lentotoimintaohjeen muutokset

Lentotoimintaohjetta on päivitetty lähinnä ohjeen alkuosan linkkien osalta. Ilmailulaki, uudet yhteiseurooppalaiset lentosäännöt SERA, sekä OPS M1-1 ovat loppuvuonna kokonaan uudistuneet. Linkit johtavat nyt näihin uusiin säädöksiin. Kannattaa myös muistaa, että Suomen ilmatilarakenne on kokonaan uudistunut. Vanhoilla ilmailukartoilla ei siis tee mitään. TraFi Ilmailun nettisivuilta löytyy laajempi linkkivalikoima tähän suureen kokonaisuudistukseen.

3.    Lentokentän liittymätie - Lentotie

Tiestä ollaan Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön aloitteesta muodostamassa erillistä tiekuntaa. Näin irrotetaan alueelle voimakkaasti lisääntynyt liikennöintitarve lentokentän kunnossapidosta. Lentokenttäsäätiö on tiekunnan perustamisen jälkeen yksi osakkaista. Tien hoidon kustannukset jakautuvat jatkossa n. 20 osakkaalle (alustava laskelma). Kustannukset vuositasolla per osakas määräytyvät ao. kaavan mukaisesti yksikköhinnan perusteella sekä lisäksi vuosittainen perusmaksu joka on kaikille sama. Yksikköhinta taas määräytyy osakkaan arvioidun käytön ja sijainnin perusteella. Tähän osakkaaksi liittyvät kaikki kyseisen tien varrella olevat rakennukset ja muut kiinteistöt. Tien vuosittaiset kunnossapitokulut ovat olleet melko vähäiset, mutta tarvittaessa parannustöitä on jatkossa helpompi tehdä. Realismia on, että sellaisia ennemmin tai myöhemmin tulee. Asiaa valmistelee tieisännöitsijä Ilkka Nikkilä. Hakemus asiasta jätetään Asikkalan kunnalle aivan lähiaikoina. Varsinaiset kuulemiset ja asiaan kuuluvat kokoukset ovat myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen asianosaisille.