Laskuvarjohyppytoimintaohje (2.3.2015)

HYPPYTOIMINTAOHJE HYPPÄÄJÄLLE (HLU – EFLA) LAHTI-VESIVEHMAAN LENTOKENTTÄ  

Hyppäämisen aloittaminen  

EFLA:ssa hyppytoiminnassa noudatetaan:

•    ilmailumääräystä OPS M6-1(http://www.finlex.fi/data/normit/5537-opm6_01.pdf) sekä
•    SIL:n hyppytoimintaohjeita (http://laskuvarjotoimikunta.fi/files/6613/9901/2587/Toiminnalliset_ohjeet_2014-04-20.pdf) ja
•    tarvittaessa lentopaikan pitäjän antamia lisäohjeita.

 Hämeen Laskuvarjourheilijat Ry vastaa kaikesta hyppytoiminnasta EFLA:ssa. Ohjeet ovat kaikkia laskuvarjohyppääjiä sitovat vaikka hän ei olisi allekirjoittanutkaan tätä ohjetta. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei ole antanut lupaa hyppytoimintaan muille organisaatioille tai yksittäisille hyppääjille kuin Hämeen Laskuvarjourheilijat Ry:lle. Poikkeuksiin on saatava lupa lentopaikan pitäjältä joka kerta erikseen. Hämeen Laskuvarjourheilijat Ry valvoo itse hyppytoimintaansa ja ohjeiden noudattamista. Mikäli hyppytoiminnassa tapahtuu laiminlyöntejä, on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiöllä oikeus keskeyttää toiminta, rajoittaa sitä tai antaa uusia ohjeita.

Jokaisen hyppääjän tulee täyttää waiver, esittää voimassa oleva koulutustodistus tai lisenssi, laskuvarjokokonaisuus voimassaolevine varjokirjoineen sekä tarvittaessa henkilöllisyystodistus.  Waiver löytyy manifestista.

Hyppytoiminnalle on aina nimettävä johtaja (vähintään A-lisenssin omaava itsenäinen hyppääjä). Hän laatii hyppytoimintailmoituksen. Ilmoitus viedään lennonvalmistelurakennuksen ulko-oven vasemmalla puolella olevalle ilmoitustaululle, puurakenteisen hallin ilmoitustaululle sekä jätetään 1 kpl pokataululle. Ilmoituksesta ilmenee hyppysektori, jonka sisällä tulee pysytellä koko hypyn ajan. Tuulen muuttuessa tai hyppysektoria vaihdettaessa on tehtävä uusi ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava myös hyppytoiminnan johtajan nimi ja puhelinnumero. Ilmoituspohjia löytyy manifestista ja manifestitietokoneelta.  

Ennen hyppytoiminnan aloittamista on hyppytoiminnanjohtajan otettava selvää muusta toiminnasta kentällä ja ohjeistettava hyppytoiminta sen mukaan onko kentällä liidin-, purjelento-, nousuvarjo- tai lennokkitoimintaa. Muihin lentokentällä toimiviin ilmailijoihin suhtaudutaan yhteistyöhakuisesti.  

Lentokoneen kuormaaminen  

Lentokone kuormataan lentopaikan asematasolla tai tankkauspaikan läheisyydessä. Noudata pokanvanhimman ohjeita. Hän määrää kuormaus- ja uloshyppyjärjestyksen. Pokanvanhin myös neuvoo sinulle koneen kuormaamisen. Kerro pokanvanhimmalle mikäli aiot hypätä ns. normaalista poikkeavia hyppyjä (esim. korkea avaus). Pokanvanhin vie lentäjälle ns. pokalistan. Uloshyppylinjan ja – paikan sekä käytettävän laskeutumiskuvion voit tarkistaa ennen pokalle menoa pakkausalueen ilmoitustaululla olevasta hyppyilmoituksesta/kartasta. Tavallisesti käytössä olevissa koneissa ei ole hyppääjien turvavöitä! Uloshyppyharjoitukset tehdään simulaattorilla, ei koneella.  

Toiminta lentokoneessa  

Nousun ja mahdollisen laskun aikana alle 300 metrin korkeudessa pitää käyttää kypärää tai vastaavaa. Koneessa saa liikkua vasta 300 m korkeuden jälkeen. Ennen hyppyä on saatava hyppylupa lentäjältä. Samalla lentäjä antaa luvan avata hyppyoven ilmatilan tarkkailua varten.  

Uloshyppy  

Varmista ennen uloshyppyä, että ilmatila on vapaa koko hyppyalueella. Koneesta EI saa hypätä, mikäli alueella on muita ilma-aluksia.

Laskeutuminen  

Pysyttele koko hyppysi ajan hyppyalueen sisällä. Älä ylitä aktiivista kiitotietä alle 300 m:n korkeudella äläkä läpäise käytössä olevan kiitotien laskukierrosta. Laskeutumisalue on kentän keskikolmion sisällä, vähintään 100 m etäisyydellä kiitotie 18/36 kiitoalueesta keskialueen suuntaan (Swoop-toiminta on sallittu vain lentokentän keskikolmion alueella sitä varten rakennetulla erillisellä laskeutumispaikalla, erillään normaalista hyppytoiminnan laskeutumisalueesta).  

Laskeutumiskuviot määräytyvät vallitsevan tuulensuunnan ja kentällä tapahtuvan muun toiminnan mukaan. Laskeuduttuasi nouse heti ylös ja kerää varjosi jotta maahenkilö näkee, että kaikki on kunnossa. Jos laskeudut maalialueen ulkopuolelle kenttäalueella, palaa suorinta tietä pakkausalueelle, huomioiden mahdolliset kiitoteiden ylitykset turvallisesti.  

Laskeutuessasi lentokenttäalueen ulkopuolelle, hakeudu välittömästi tien varteen, jotta noutoauto löytää sinut.  

Jos joudut käyttämään varavarjoa, pyri laskeutumaan normaalille laskeutumisalueelle. Maahenkilö seuraa päävarjon, freebagin yms. ajelehtimisen.  Ylittäessäsi kiitotietä, rullaustietä tai hinausaluetta jalan, noudata erityistä varovaisuutta. Paluu pakkausalueelle hypyn jälkeen mieluummin ryhmänä. Mikäli laskeutumisalueelle päästetään hyppytoiminnan ulkopuolisia henkilöitä, nämä on saatettava alueelle ja sieltä pois. Ulkopuolisia henkilöitä on myös neuvottava pysyttelemään poissa kiitotieltä ja asiaa on valvottava. Varmista myös, ettei ilma-aluksia ole kiitotien jatkeella, loppuosalla, tulossa laskuun. Tarkkaile erityisesti purjekoneita ja liitimiä, sillä ne ovat hiljaisia ja niitä on vaikea havaita. Lähtökohtaisesti hyppääjä väistää konetta.  

Ensiapu ja lääkintävälineet  

Mikäli havaitset jonkun loukkaantuvan maahantulossa, aloita ensiapu ja ilmoita loukkaantumisesta välittömästi muille esim. huutamalla. Tee tarvittaessa hätäilmoitus (puh nro 112). Ensiapuvälineet löytyvät pakkausalueelta.  

Mikäli sattuu vakava onnettomuustilanne, ohjeet löytyvät pakkausalueelta. Samassa paikassa on myös hätäilmoituksen teko-ohje. Pelastusjohtaja ohjaa pelastustoimintaa ja antaa noudatettavia ohjeita.

Pakkolaskuasento kaikissa koneissa:

• totellaan lentäjän käskyjä
• pokanvanhin vastaa hyppääjien toiminnasta • toiminta konekohtaisesti, kysy tarvittaessa
• odotetaan liikkumatta omalla paikalla kunnes kone on pysähtynyt • poistutaan koneesta 50 metrin päähän ja autetaan loukkaantuneita sekä aloitetaan ensisammutus  

Muita ohjeita  

HLU:n hyppytoiminnassa noudatetaan SIL:n ohjeita.  Mikäli et tiedä, kysy hyppymestarilta tai turvallisuuspäälliköltä. Mikäli tätä hyppytoimintaohjetta muutetaan, on siitä ensin neuvoteltava lentopaikan pitäjän kanssa, jonka on hyväksyttävä muutokset.  


Hämeen Laskuvarjourheilijat ry   

psta ________________________       __________________________________

nimen selvennykset:

tehtävät:    

Olen tänään ___.___.201_ lukenut HLU:n hyppytoimintaohjeen  

Nimikirjoitus: ______________________________

Nimen selvennys:  

Olen tänään tarkastanut hyppykelpoisuuden + varusteet  

Nimikirjoitus: ______________________________

Nimen selvennys: