ULTRA TEAM KEVYTILMAILIJAT LAHTI RY

LIIDINTOIMINTAOHJE RIIPPU- JA VARJOLIITÄJILLE LAHTI-VESIVEHMAAN LENTOKENTÄLLÄ

Yleistä

Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei ole antanut lupaa liidintoimintaan muille organisaatioille tai yksittäisille liitäjille kuin UltraTeam Kevytilmailijat Lahti Ry:lle. Muiden kerhojen liitäjien sekä muiden vierailevien liitäjien tulee toimia UltraTeam Kevytilmailijat Ry:n liidintoiminnan alaisuudessa ja noudattaa tätä liidintoimintaohjetta.

Ohjeet ovat kaikkia riippu- ja varjoliitäjiä sitovia.

Kaikkien liitäjien, joilla on vakituinen kotipaikka Suomessa, tulee olla SIL ry:n jäseniä. Ultra Team Kevytilmailijat Ry:ssä noudatetaan viranomaisohjeita: Lentosäännöt OPS M1-1 sekä ilmailumääräystä Lentotoiminta liitimellä OPS M2-9. Lisäksi noudatetaan Suomen Ilmailuliitto ry:n liidintoiminnasta antamia ohjeistuksia sekä tarvittaessa lentopaikan pitäjän antamia lisäohjeita.

Ultra Team Kevytilmailijat lahti ry valvoo liidintoimintaansa niin, että se toteutuu näiden ohjeiden ja muiden säädösten mukaisina sekä tiedottaa näistä ohjeista jäsenistölleen ja toimintaansa osallistuville muille liitäjille.

Liidintoiminnan aloittaminen

Ennen liidinlentotoiminnan aloittamista on tarkistettava hyppytoimintailmoitus. Ilmoitus on lennonvalmistelurakennuksen ulko-oven vasemmalla puolella olevalla ilmoitustaululla sekä hyppääjien
kerholla. Ilmoituksesta ilmenee sektori ja osa kentästä, jonka sisällä hyppääjien tulee pysytellä koko hypyn ajan. Riippu- ja varjoliitimien tulee pyrkiä pysyttelemään hyppyalueen ulkopuolella hyppyjen aikana. Lisäksi on tarkistettava Lahti - Vesivehmaata mahdollisesti koskevat NOTAMit.

Liitäjän tulee pyynnöstä esittää voimassa oleva riippu/varjoliitäjän kelpoisuustodistus tai koulutustodistus, SIL:n jäsenkortti sekä tarvittaessa henkilöllisyystodistus.

Liidintoiminta

Toiminta on tarkoin ohjeistettu OPS M1-1, OPS M2-9 ja SIL:n hinaustoimintaohjeissa.

Lahti-Vesivehmaan lentopaikan vilkkaudesta johtuen on lähettäjän tehtävä erittäin tärkeä. Lähettäjän tulee varmistaa, että ilmatila on vapaa ennen hinauksen aloittamista:

- Laskuvarjohyppääjistä
- Laskeutuvista tai nousevista moottori- ultrakevyt- ja purjekoneista
- Mahdollisista vierailevista ilma-aluksista

Lähettäjän tulee tehdä radiolla selvästi ilmoitukset muulle liikenteelle:

- Riippu/varjoliitohinaus kiitotie XX
- Valmis! aja! -käsky
- Hinausnaru maassa (kiitotie XX mainitaan vain, mikäli hinausnaru putoaa käytössä olevalle kiitotielle)

Lähettäjän tulee seurata koko hinauksen ajan muuta liikennettä ja varoittaa mahdollisesta vaarasta aina siihen asti kun hinausnaru on maassa.

Näitä ohjeita ei voi muuttaa ilman lentopaikan pitäjän hyväksyntää.

ULTRA TEAM KEVYTILMAILIJAT LAHTI RY