Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö

Tiedote 1/2012 (22.10.2012)

1. TIEDOTTAMINEN

Vesivehmaalla pidettiin Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön aloitteesta 10.10.2012 keskustelutilaisuus, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita Lentokenttäsäätiön ja lentokentän osalta. Tilaisuus oli hyvinkin myönteinen ja ilmeisesti moni hiukan väärin käsitetty asia selvisi. Sovittiin, että tiedottamista kentän toimijoiden suuntaan kehitetään edelleen. Pääkeinoina on nettisivujen "ajankohtaista" valikon alle tulevat tiedotteet useita kertoja vuodessa sekä 1-2 kertaa vuodessa pidettävät keskustelutilaisuudet. Tällainen tilaisuus on tarpeen erityisesti keväällä lentokauden alkaessa.

Aikaisempia peruja on lentokentän Internet-sivustona kummitellut osoite  lahti vesivehmaan lentokenttä com, tämä sivusto EI OLE voimassa ja se on aiheuttanut paljon sekaannuksia. Sivusto saadaan poistettua lähiaikoina. Lentokentän oma sivusto on tämä www.lahtivesivehmaa.fi . Uudet tiedotteet tulevat siis tämän sivuston TIEDOTTEET - valikon alle ja kentän toimijat seuraavat niitä sieltä. Vastuu julkaistuun tietoon tutustumisesta on siis jokaisella itsellään. Uusista tiedotteista pyritään kuitenkin antamaan vinkkejä sähköpostina kerhojen puheenjohtajien ja lennonopettajien kautta. Sähköpostitiedottamisessa on ollut koko ajan ongelmana vanhentuneet/toimimattomat sähköpostisoitteet.

Lisäksi epäselvien tai kiinnostavien asioiden kohdalla kuka tahansa kentän käyttäjä voi kysyä. Sähköpostia jukka.salokannel(ät)pp.inet.fi tai soitto 044 7002 964. Lennonvalmistelurakennuksen nurkalla on nyt postilaatikoita. Yksi on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön. Myös sinne voi laittaa säätiölle osoitettuja viestejä yms.

2. KÄYTTÄJIEN MAKSUPOHJAN LAAJENTAMINEN/HINNASTO

Lentokentän omaa varainhankintaa on välttämätöntä tehostaa ja maksupohjaa laajentaa. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2013, ja siinä on pyritty huomioimaan kaikki kentän käyttäjäryhmät. Maksut ovat erittäin kohtuulliset verrattuna kentän ylläpitokuluihin, joista suurin osa on saatu avustuksina. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä on saada aikaisempaa merkittävämpi osa vuosikustannuksista kentän käyttäjille osoitettuna, jolloin avustuksia voitaisiin käyttää nykyistä enemmän pieniin investointeihin ja perusparannuksiin. Hinnasto löytyy näiltä sivuilta valikosta HINNAT. Allekirjoittaneelta saa lisätietoja.

Kuluvaa vuotta koskevat maksut (kotikenttämaksu ja lennonvalmistelutilan käyttömaksu) laskutetaan piakkoin v. 2012 hintojen mukaan.

3. LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA JA LIIDINTOIMINTA

Laskuvarjo- ja liidintoimintalajit ovat laatineet omat toimintaohjeistuksensa erityisesti Vesivehmaalla toimintaa varten. Ohjeet ovat luettavissa "Ilmailutiedot" valikon kautta, jossa niihin on linkit. Nämä lajit valvovat omaa toimintaansa laatimiensa ohjeiden, lajien ilmailumääräysten sekä Suomen Ilmailuliiton lajiohjeistuksen pohjalta. Muidenkin toimijoiden tulee lukea nämä ohjeet.

4. PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Pysyväismääräykset vuodelta 1989 on Lentokenttäsäätiön hallitus kumonnut vanhentuneina. Uusia ei tulla julkaisemaan samalla periaatteella. Niiden sijaan viimeistään keväällä 2013 tullaan julkaisemaan lentopaikan maajärjestelyitä koskeva ohjeistus.