EFLA hinnasto 2017

Maksuilla katetaan kentän ylläpitokustannuksia

1. a) Kausimaksu l. kotikenttämaksu paikallisille koneille

300 e/v

Laskutetaan moottori- ja ultrakevytlentokoneilta, joiden sijoitus- ja toimintapaikka on pääasiallisesti Lahti-Vesivehmaa. Maksu on konekohtainen, laskutetaan lentokoneen rekisteriin merkityltä omistajalta, ellei toisin ole sovittu.

1. b) Kausimaksu l. kotikenttämaksu paikallisille koneille

450 e/v

Kuin edellä, mutta koskee ao. lentokoneita, jotka ovat sirtyneet Vesivehmaalle 1.1.2017 alkaen.

2. Lennonvalmistelutilan käyttömaksu 25 e/v

Henkilökohtainen maksu, joka laskutetaan kaikilta, joilla on avain lennonvalmistelutilaan. Katetaan ko. tilan lämmitystä, siivousta ja muuta ylläpitoa. Lisäksi uudelta avaimen haltijalta peritään 30 euron avainpanttimaksu (kertamaksu), joka antaa henkilökohtaisen oikeuden käyttää lennonvalmistelutilaa (ei koske Vesis-klubitiloja).

3. Kiitotievalojen käyttöoikeusmaksu 10 e/ilta/kone

4. Laskuvarjohyppymaksu 0,70 e/hyppy

Laskutetaan laskuvarjotoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden laskuvarjohyppyjen perusteella.

5. Liidintoimintamaksu 0,70 e/liidinhinaus tai -lento

Laskutetaan liidintoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden liidinhinausten ja -lentojen perusteella

6. Purjelentokoneiden toimintamaksu 0,70 e/hinauslento tai startti

Laskutetaan purjelentotoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden purjelentohinausten tai -starttien perusteella.

7. Lennokkitoimintamaksu, koko vuosi, per lennättäjä 20 e/v

8. Lennokkitoimintamaksu, kertamaksu 5 e/kerta/lennättäjä

9. Pysäköintiruutu kesäkaudeksi moottorilentokoneille 100-200 e/kesäkausi (huhti-lokakuu)

Lentokone/omistajakohtainen pysäköintiruutu asematasolla. Ruudut 1-4: 200 euroa kausi, ruudut 5-9: 150 euroa kausi. Ruudut asematason takareunassa (4-5 ruutua): 100 euroa kausi. Oikeus pitää konetta kesäkauden 2017 "omassa" ruudussa. Ruutuun pysäköineen vieraan koneen saa siirtää pois. Ruudussa saa koneen lisäksi olla ankkurointipainot (suositellaan 20 litran vesikanistereita vedellä tai hiekalla täytettynä) sekä pyöräpukit. Muun tavaran säilytys ruudussa on kielletty. Lentopaikan pitäjällä oikeus siirtää kone pois lyhytaikaisesti ylläpidon tai lentokentän muiden tilaisuuksien niin vaatiessa. Varattu pysäköintiruutu ei poista kotikenttämaksua, mikäli ao. ilma-alus pitää kotipaikkanaan Lahti-Vesivehmaata. Kesäkauden ruudut voi nyt varata Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiöltä.

10. Peruutusmaksu 100 e/tapahtuma

Otetaan käyttöön tarvittaessa. Voidaan käyttää mm. silloin, kun tapahtuma on lentokenttäalueelta varattu, mutta se peruutetaan vähemmän kuin 2 viikkoa ennen aiottua tapahtuma-aikaa. Peruutusmaksua sovelletaan, mikäli tapahtuma on pitänyt etukäteen ottaa huomioon lentopaikan ylläpitäjän toimesta (valvonta, tiedottaminen, luvat yms). Laskutetaan vastuujärjestäjältä (joka on aina oltava).

11. Lentokentän alueiden vuokraaminen muuhun käyttöön kuin ilmailuun

On pääsääntöisesti maksullista. Hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti aiotun toiminnan määrän, tilantarpeen ja kestoajan pohjalta. Kentän sulkemista vaativista tapahtumista laaditaan kirjallinen sopimus.