EFLA hinnasto 2024

Verkkolaskun lähettämisestä veloitetaan 50 €/lasku


1. a) Kausimaksu l. kotikenttämaksu paikallisille koneille 450 €/v

Laskutetaan moottori- ja ultrakevytlentokoneilta, joiden sijoitus- ja toimintapaikka on pääasiallisesti Lahti-Vesivehmaa. Maksu on konekohtainen, laskutetaan lentokoneen rekisteriin merkityltä omistajalta, ellei toisin ole sovittu.


Kotikenttämaksun perustelut: Kotikenttämaksuilla katetaan osa lentokentän ylläpidon kustannuksista. Siihen sisältyy myös lentokoneen omistajien osuus Lentotien yksityistien yksikkömaksuista sekä jätehuollosta. Maksu ei liity siihen, onko kone hallisäilytyksessä, lentääkö kone talvisin tai onko se tilapäisesti sijoitettuna jonnekin muualle. Pysäköintiruudun vuokraaminen ei poista kotikenttämaksua vaan pysäköintiruutu on lisäpalvelu.


Kotikenttämaksua ei peritä mikäli:

- Lentokone on vain talvisäilytyksessä lentokonehalleissa, jolloin se tuodaan muualta lentokauden päättyessä (lokakuu) säilytykseen ja se viedään pois lentopaikalta viimeistään toukokuussa
- Lentokone ei ole lentokelpoinen ja on sijoitettuna lentokonehalliin, eikä se lennä vuoden aikana yhtään lentoa (mahdollista muualle siirtolentoa lukuun ottamatta)
- Lentokone on lentokonehuoltoyritysten hallinnassa ja niiden tiloissa huoltoa tai korjausta varten
- Lentokone on lyhytaikaisesti vierailulla vieras-pysäköintiruudussa max yhden viikon.

Lentokoneen omistaja, käyttäjä tai haltija on velvollinen ilmoittamaan lentokonetta koskevat tiedot (uudet ja muuttuneet yhteystiedot, koneen status lentopaikalla) lentopaikan pitäjälle Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiölle (yhteystiedot www.lahtivesivehmaa.fi)

2. Lennonvalmistelutilan käyttömaksu 50 €/v

Henkilökohtainen maksu, joka laskutetaan kaikilta, joilla on avain lennonvalmistelutilaan. Katetaan ko. tilan laitteita, sähkökuluja, siivousta ja muuta ylläpitoa.

3. Kiitotievalojen käyttö

Tilaajalta laskutetaan 130 € käyttökerrasta. Käyttötilaus tehtävä viimeistään edellisenä päivänä. Vakituisten toimijoiden osalta voidaan tehdä jatkuva sopimus.

Hinta sisältää yölentovarmistajan, joka toimii myös valojen käyttäjänä.


4. Laskuvarjohyppymaksu 0,85 €/hyppy

Laskutetaan laskuvarjotoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden laskuvarjohyppyjen perusteella.

5. Liidintoimintamaksu 0,85 €/liidinhinaus tai -lento

Laskutetaan liidintoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden liidinhinausten ja -lentojen perusteella

6. Purjelentokoneiden toimintamaksu 0,85 €/hinauslento tai startti

Laskutetaan purjelentotoimintaa järjestäviltä organisaatioilta toteutuneiden purjelentohinausten tai -starttien perusteella.

7. Lennokkitoimintamaksu, koko vuosi, per lennättäjä 50 €/v

8. Lennokkitoimintamaksu, kertamaksu (ei voimassa, vain koko vuoden maksu käytössä, kohta 7) --

9. Pysäköintiruutu kesäkaudeksi moottorilentokoneille 100–200 €/kesäkausi (huhti-lokakuu)

Eturivi 250 euroa kesaäkausi

Takarivi 150 euroa kesäkausi


Lentokone/omistajakohtainen pysäköintiruutu asematasolla: Numerot on maalattu ruutuun. Oikeus pitää konetta kesäkauden ajan "omassa" ruudussa, etuoikeus siihen on kotikenttämaksun maksaneilla ja edellisenä vuonna ruudun maksaneilla. Ruutuun pysäköineen vieraan koneen saa siirtää pois. Ruudussa saa koneen lisäksi olla ankkurointipainot (suositellaan 20 litran vesikanistereita vedellä tai hiekalla täytettynä) sekä pyöräpukit. Muun tavaran säilytys ruudussa on kielletty. Lentopaikan pitäjällä on oikeus siirtää kone pois lyhytaikaisesti ylläpidon tai lentokentän muiden tilaisuuksien niin vaatiessa. Varattu pysäköintiruutu ei poista kotikenttämaksua, mikäli ao. ilma-alus pitää kotipaikkanaan Lahti-Vesivehmaata.

Kesäkauden ruutuja voi alustavasti varata Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiöltä talvikauden aikana.

Pysäköintiruuduilla ei ole talvikunnossapitoa.


10. Peruutusmaksu 100 €/tapahtuma


Voidaan periä tarvittaessa erityisesti silloin, kun tapahtuma on lentokenttäalueelta varattu mutta se peruutetaan vähemmän kuin kaksi viikkoa ennen aiottua tapahtuma-aikaa. Peruutusmaksua sovelletaan, mikäli tapahtuma on pitänyt etukäteen tai sen kestäessä ottaa huomioon lentokentän ylläpitäjän toimesta (valvonta, tiedottaminen, luvat yms.). Laskutetaan vastuujärjestäjältä (joka on aina oltava).


11. Lentokentän alueiden vuokraaminen ja varaaminen tapahtumiin

On pääsääntöisesti maksullista. Hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti aiotun toiminnan määrän, tilantarpeen ja kestoajan pohjalta. Tapahtuman koosta riippuen niistä laaditaan vastuujärjestäjän kanssa kirjallinen sopimus.

12. Yritysten vuotuinen käyttömaksu

Otetaan käyttöön v. -23. Se on yrityskohtainen lentokentän käytön ja yrityksen koon mukaan.Vuonna 2024 ennallaan.